معامله گری حرفه ای به سبک MDT “شامل پرایس اکشن + والیوم MDT”

5.00 2 رای
58,000,000 تومان

دوره ی معامله گری  به سبک MDT شامل:  2  دوره  می باشد؛ 1- پرایس اکشــــــــــــن MDT  و 2- والیــــــــــــــــوم MDT…

58,000,000 تومان